BHXH chung tay xóa đói giảm nghèo

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp với Ban chỉ đạo giảm nghèo các địa phương tham gia vào các kế hoạch, chương trình giảm nghèo nhằm đóng góp theo khả năng của mình. Hoặc tổ chức xây dựng kế hoạch gây quỹ vận động chính quyền, đoàn thể địa phương hỗ trợ phần kinh phí chưa được ngân sách nhà nước cấp để mua gần thẻ bảo hiểm y tế gia đình; học sinh, sinh viên.

Quỹ BHXH Việt Nam tặng cho Ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: BHXH Việt Nam.

Năm 2019, BHXH Việt Nam sẽ vận động đóng góp của công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống và cấp 2.400 thẻ BHYT cho các đối tượng. Hoàn cảnh của cả nước tương đương với 1,8 tỷ đồng. Trong đó, mức sống trung bình của đối tượng hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp là 165; chỉ tiêu BHYT gia đình là 1869; chỉ tiêu là học sinh, sinh viên là 504 người. 11 tỉnh, thành phố kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp trao tặng 11.865 thẻ BHYT cho người cận nghèo, học sinh, sinh viên, nhóm khó khăn tại các tỉnh Kon Tum, Lâm Đồng, Cà Mau và Bình Phước. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp (Đồng Tháp), Đồng Nai (Đồng Nai), Thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh). Hàng năm, ngoài việc mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các gia đình nghèo khó, gia đình nông dân, gia đình chính trị, công chức, viên chức gần đó còn được quyên góp ủng hộ. Phòng tích cực tham gia ủng hộ, hỗ trợ bằng hiện vật, xây nhà cho người nghèo, hỗ trợ lương thực cho mẹ Việt Nam anh hùng, cấp học bổng cho học sinh nghèo; làm đường; mua cây giống, cây trồng cho người nghèo, gia đình chính trị … – Việt Nam BHXH Trung Quốc đã tổ chức nhiều chương trình vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: BHXH Việt Nam.

Giai đoạn 2016 – 2020, ngành huy động các nguồn lực đóng góp theo khả năng, điều kiện thu nhập của cán bộ công chức, viên chức để giúp đỡ các vùng nghèo, hộ chính sách, hộ nghèo, Tổng số 41 tỷ đồng; trực tiếp hỗ trợ hoặc phối hợp xây dựng với ủy ban nhân dân địa phương, quyên góp xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Giai đoạn 2016 – 2020, công chức, viên chức ủng hộ 8 tỷ đồng và mua thuốc chữa bệnh. Thẻ bảo hiểm hỗ trợ các gia đình cận nghèo, hộ nông, chính trị … Ảnh: BHXH Việt Nam .

Gần đây, nỗ lực xóa đói, giảm nghèo của ngành BHXH Việt Nam đã thúc đẩy BHXH và y tế. Việc phổ biến các chính sách bảo hiểm cho phép cá nhân, người lao động và người nghèo được hưởng lợi từ các chính sách và quyền lực vượt trội của Đảng và Nhà nước, qua đó giúp đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra, ngành cũng khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh để giảm bớt các thủ tục quản lý, đảm bảo chi trả nhanh chóng, chính xác và đầy đủ cho người thụ hưởng. -Ruan

CATEGORIES