BHXH chung tay xóa đói giảm nghèo

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp với Ban chỉ đạo giảm nghèo các địa phương tham gia vào các kế hoạch, chương trình giảm nghèo nhằm đóng góp theo khả năng của mình. Hoặc tổ chức xây dựng kế hoạch gây quỹ vận động chính quyền, đoàn thể địa phương hỗ trợ phần kinh phí chưa được ngân sách nhà nước cấp để mua gần thẻ bảo hiểm y tế gia đình; học sinh, sinh viên.

Quỹ BHXH Việt Nam tặng cho Ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: BHXH Việt Nam.

Năm 2019, BHXH Việt Nam sẽ vận động đóng góp của công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống và cấp 2.400 thẻ BHYT cho các đối tượng. Hoàn cảnh của cả nước tương đương với 1,8 tỷ đồng. Trong đó, mức sống trung bình của đối tượng hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp là 165; chỉ tiêu BHYT gia đình là 1869; chỉ tiêu là học sinh, sinh viên là 504 người. 11 tỉnh, thành phố kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp trao tặng 11.865 thẻ BHYT cho người cận nghèo, học sinh, sinh viên, nhóm khó khăn tại các tỉnh Kon Tum, Lâm Đồng, Cà Mau và Bình Phước. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp (Đồng Tháp), Đồng Nai (Đồng Nai), Thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh). Hàng năm, ngoài việc mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các gia đình nghèo khó, gia đình nông dân, gia đình chính trị, công chức, viên chức gần đó còn được quyên góp ủng hộ. Phòng tích cực tham gia ủng hộ, hỗ trợ bằng hiện vật, xây nhà cho người nghèo, hỗ trợ lương thực cho mẹ Việt Nam anh hùng, cấp học bổng cho học sinh nghèo; làm đường; mua cây giống, cây trồng cho người nghèo, gia đình chính trị … – Việt Nam BHXH Trung Quốc đã tổ chức nhiều chương trình vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: BHXH Việt Nam. Sổ sách, tổng tiền mặt của hộ nghèo là 41 tỷ đồng; trực tiếp hỗ trợ hoặc phối hợp xây dựng với ủy ban nhân dân địa phương, quyên góp kinh phí xây nhà ở cho hộ nghèo.

Giai đoạn 2016 – 2020, công chức, viên chức ủng hộ 80 Tỷ đồng, mua thẻ bảo hiểm y tế hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ nông dân, gia đình chính trị … Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam .—— Vừa qua, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện xóa đói, giảm nghèo Các nỗ lực đã thúc đẩy phổ biến chính sách BHXH, BHYT, để cá nhân, người lao động và người nghèo được hưởng các chế độ, chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra, ngành cũng khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh để giảm bớt các thủ tục quản lý, đảm bảo chi trả nhanh chóng, chính xác và đầy đủ cho người thụ hưởng. -Ruan

CATEGORIES