Ngành BHXH đứng vào hàng ngũ người nghèo

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp với Ban chỉ đạo giảm nghèo các địa phương và tham gia vào các kế hoạch, chương trình giảm nghèo để đóng góp theo khả năng của mình. Hoặc tổ chức các kế hoạch gây quỹ để vận động chính quyền, đoàn thể địa phương hỗ trợ mua thẻ BHYT cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ; học sinh, sinh viên. – – BHXH Việt Nam quyên góp ủng hộ Trung ương Đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Tổng cục Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Năm 2019, Tổng cục Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống quyên góp để cấp 2.400 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng. Đất nước khó khăn tương đương 1,8 tỷ đồng. Trong đó, mức sống trung bình của gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp là 165 người; chỉ tiêu bảo hiểm y tế gia đình là 1.869 người; chỉ tiêu học sinh là 504 người. 11 tỉnh, thành phố kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp cấp 11.865 thẻ bảo hiểm y tế cho bà con nghèo, học sinh, sinh viên và người có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Phnom Penh, Kampong, Kampong và Bình Phong. Đồng Tháp, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh – Ngoài quyên góp mua sắm, hỗ trợ cho các hộ nghèo, gia đình nông dân, gia đình chính trị, công chức, viên chức hàng năm Thẻ bảo hiểm y tế Phòng tích cực tham gia ủng hộ, hỗ trợ bằng hiện vật, xây nhà cho người nghèo, hỗ trợ lương thực cho Mẹ Việt Nam anh hùng, cấp học bổng cho học sinh nghèo; làm đường; mua cây giống tặng người nghèo, gia đình chính trị … — BHXH Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Tổng cục An ninh xã hội Việt Nam. Sổ sách, tổng tiền mặt của hộ nghèo là 41 tỷ đồng; trực tiếp hỗ trợ hoặc phối hợp xây dựng với ủy ban nhân dân địa phương, quyên góp kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Giai đoạn 2016 – 2020, công chức, viên chức ủng hộ 80 Tỷ đồng, mua thẻ bảo hiểm y tế hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ nông dân, gia đình chính trị … Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam .—— Vừa qua, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện công cuộc xóa đói, giảm nghèo Những nỗ lực sẽ giúp phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho các cá nhân, người lao động và người nghèo, để họ được hưởng lợi từ các chế độ, chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước, đồng thời giúp đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra, ngành cũng khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh nhằm giảm bớt các thủ tục quản lý, đảm bảo chi trả kịp thời, chính xác và đầy đủ cho người nhận. -Ruan

CATEGORIES