Ngành BHXH chung tay xóa đói giảm nghèo

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giao BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp với Ban chỉ đạo giảm nghèo các địa phương tham gia phương án, kế hoạch giảm nghèo và đóng góp theo khả năng của mình. Hoặc tổ chức xây dựng kế hoạch gây quỹ và vận động chính quyền, đoàn thể địa phương hỗ trợ kinh phí chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ để mua gần hết thẻ bảo hiểm y tế gia đình; học sinh, sinh viên.

Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng cho Ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: BHXH Việt Nam.

Năm 2019, BHXH Việt Nam đang vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống quyên góp tiền cấp 2.400 thẻ BHYT cho các đối tượng. Đất nước khó khăn tương đương 1,8 tỷ đồng. Trong đó, mức sống trung bình của gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp là 165 người; chỉ tiêu bảo hiểm y tế gia đình 1.869 người; chỉ tiêu học sinh là 504 người. 11 tỉnh, thành phố kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp cấp 11.865 thẻ bảo hiểm y tế cho bà con nghèo, học sinh, sinh viên và người có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Phnom Penh, Kampong, Kampong và Bình Phong. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp (Đồng Tháp), Đồng Nai, Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh). Hàng năm, ngoài việc quyên góp, chúng tôi còn tích cực mua thẻ y tế của các gia đình cận nghèo, gia đình nông dân, gia đình chính trị, công chức, viên chức và cấp thẻ bảo hiểm y tế để tham gia. Ủng hộ, hỗ trợ bằng hiện vật, xây nhà cho người nghèo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, cấp học bổng cho học sinh nghèo; làm đường; mua cây giống, cây trồng cho người nghèo, gia đình chính trị … – BHXH Việt Nam đã tổ chức nhiều đợt Kế hoạch vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Tổng cục An ninh xã hội Việt Nam. Sổ sách, tổng số tiền mặt của hộ nghèo là 41 tỷ đồng; trực tiếp hỗ trợ hoặc phối hợp với UBND địa phương xây dựng, quyên góp kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Từ năm 2016 đến năm 2020, công chức, viên chức ngành quyên góp vượt 8 tỷ đồng, mua thẻ bảo hiểm y tế hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ nông dân, gia đình chính trị lân cận … Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam .—— Vừa qua, ngành bảo hiểm đã thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo. Những nỗ lực của anh đã thúc đẩy việc phổ biến chính sách BHXH, BHYT. Các cá nhân, người lao động và người nghèo có thể được hưởng lợi từ quyền lực và chính sách của Đảng và Nhà nước cấp trên, qua đó giúp đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra, ngành cũng khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ nhằm giảm bớt thủ tục quản lý, đảm bảo chi trả kịp thời, chính xác và đầy đủ cho người nhận. -Ruan

CATEGORIES