Bạn cần biết về sự đóng góp để chống lại dịch bệnh trực tuyến

Nội dung: Đồ họa Nam Anh: Văn Vũ

Hãy tham gia Quỹ Hy vọng và kế hoạch của Lazada “Chúng ta hãy đoàn kết và chiến đấu với Covid-19”. Đến cuối tháng 5, tất cả các khoản quyên góp sẽ được sử dụng để hỗ trợ các bác sĩ và binh sĩ chiến đấu với đại dịch Covid-19. Để tham gia quyên góp trực tuyến, cộng đồng có thể làm theo các hướng dẫn bên dưới: -Đi trực tiếp đến trang web của Quỹ Hy vọng trên Lazada – Trên trang quyên góp của Quỹ Hy vọng, cộng đồng chọn quyên góp theo yêu cầu – Thanh toán bằng hình ảnh trên Lazada qua thẻ ngân hàng, Để biết thêm thông tin về thẻ tín dụng hoặc ví điện tử, vui lòng tải xuống ứng dụng Lazada hoặc truy cập trang web: www.lazada.vn

CATEGORIES