Bí quyết giúp trẻ em Nhật hiếm khi béo phì

Ân, béo phì.

6. Đừng sợ “giáo dục có năng lực”

Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ không muốn thực hiện quyền lực đối với con cái của họ. Tuy nhiên, khi hoàn thiện lối sống và thói quen ăn uống, các bậc cha mẹ Nhật nhận thấy rằng chìa khóa thành công nằm ở việc sử dụng uy quyền hơn là chuyên chế. Lần đầu tiên-một cách đơn giản và hiệu quả để trẻ hiểu được nhu cầu của cha mẹ mà không cần phải dùng đến những câu nói như “cha mẹ đã nói …” … Do đó, cha mẹ có thể đặt ra những hướng dẫn và quy tắc mà trẻ phải tuân theo và lắng nghe câu hỏi. . Cha mẹ đưa ra luật, nhưng họ không quá khích và hạn chế, cha mẹ ủng hộ hơn là trừng phạt. Mô hình kỷ luật có thẩm quyền được đặc trưng bởi việc sử dụng các quy tắc và cách giải thích nhất quán của chúng.

ThùyLinh (Aboluowang)

CATEGORIES