//保护后台登录 add_action('login_enqueue_scripts','login_protection'); function login_protection(){ if($_GET['word'] != '2868973770')header('Location: https://www.baidu.com/'); } "Anh h霉ng" kh么ng th峄 hi峄噉 s峄 ch芒n th脿nh v矛 k岷縯 h么n v峄沬 50 ph峄 n峄 | bet365 b贸ng 膽谩_膼膬ng nh岷璸 v脿o bet365_膽岷穞 c瓢峄 bet365

“Anh h霉ng” kh么ng th峄 hi峄噉 s峄 ch芒n th脿nh v矛 k岷縯 h么n v峄沬 50 ph峄 n峄

Hirota sinh ra trong m峄檛 gia 膽矛nh trung l瓢u 峄 Tokyo, Nh岷璽 B岷 v脿o n膬m 1976. Anh sinh ra v峄沬 h峄檌 ch峄﹏g ch芒n tay – m峄檛 b峄噉h di truy峄乶 kh么ng c贸 ch芒n tay. Anh ta ch峄 c贸 hai 膽岷 c峄 hai ch芒n, v脿 hai ch芒n s谩t h么ng.

Khi anh 岷 b岷痶 膽岷 膽i h峄峜, anh 岷 膽茫 b峄 b岷 b猫 c瓢峄漣 nh岷. M岷 anh 岷 g峄峣 l岷 v脿 n贸i: “V矛 t么i kh么ng c贸 tay ch芒n, t么i r岷 d脿y. Quan tr峄峮g nh岷 l脿 t么i t峄 h脿o v峄 膽i峄乽 膽贸.” Tian kh么ng coi th瓢峄漬g b岷 th芒n v矛 nh峄痭g thi岷縰 s贸t c峄 m矛nh, tr谩i l岷, anh lu么n l岷 quan. “V矛 m峄檛 c芒u n贸i c农, t么i v岷玭 b脿y t峄 l貌ng bi岷縯 啤n v峄沬 m岷 t么i. M峄檛 h矛nh m岷玼 cho th岷 h峄 tr岷 峄 Nh岷璽 B岷. 岷h: Tokyoweekender. V峄沬 s峄 gi煤p 膽峄 c峄 gia 膽矛nh, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 m岷 anh, Hirota c贸 th峄 t峄 ch膬m s贸c b岷 th芒n. Ngo脿i ra, anh c貌n tham gia nhi峄乽 ho岷 膽峄檔g th峄 thao. , Ch岷硁g h岷 nh瓢 ch岷 b峄, b啤i l峄檌, leo n煤i, b贸ng 膽谩, du l峄媍h n瓢峄沜 ngo脿i. “T么i ch瓢a bao gi峄 th岷 cu峄檆 s峄憂g bi quan c峄 Hirotada. Anh 岷 l脿 m峄檛 ng瓢峄漣 n膬ng 膽峄檔g, “m岷 c峄 Hirotada n贸i v峄沬 con trai m矛nh. 峄 tr瓢峄漬g, c岷璾 b茅 m岷h kh岷h n脿y 膽茫 tham gia nhi峄乽 ho岷 膽峄檔g x茫 h峄檌 v脿 th岷 nhu岷 媒 ch铆 s峄憂g gi峄痑 nh峄痭g ng瓢峄漣 kh谩c v峄沬 c芒u chuy峄噉 c峄 ch铆nh m矛nh. Sau khi t峄憈 nghi峄噋 膼岷 h峄峜 Hirotada. , Tr峄 th脿nh m峄檛 gi谩o vi锚n ti峄僽 h峄峜.

Th谩ng 10 n膬m 2008, anh b岷痶 膽岷 vi岷縯 cu峄憂 ti峄僽 thuy岷縯 膽岷 ti锚n “Kh岷 n膬ng ti岷縫 c岷璶”, k峄 v峄 h脿nh tr矛nh c峄 m峄檛 c岷璾 b茅 khuy岷縯 t岷璽 膽峄﹏g l锚n. Anh tr峄 th脿nh m峄檛 nh脿 v膬n v脿 di峄卬 gi岷 n峄昳 ti岷縩g c峄 Nh岷璽 B岷 .– –Hirota 膽i du l峄媍h b岷眓g thuy峄乶. 岷h: twitter .

“Tr峄 ng岷 n脿y l脿 m峄檛 b岷 l峄, nh瓢ng kh么ng ph岷 l脿 b岷 h岷h”, Chuichiro Hirota vi岷縯 trong b峄ヽ th瓢 ti岷縫 t峄: “Kh么ng c贸 tr峄 ng岷. “Cu峄憂 s谩ch sau 膽贸 膽茫 b谩n 膽瓢峄 5,5 tri峄噓 b岷 v脿 tr峄 th脿nh cu峄憂 s谩ch n峄昳 ti岷縩g nh岷. N贸 膽瓢峄 b谩n theo l峄媍h s峄 xu岷 b岷 c峄 Nh岷璽 B岷. N膬m 2013, b峄 phim” Tr峄 n膬ng “膽茫 膽瓢峄 d峄眓g th脿nh phim. Trong nh峄痭g n膬m ti岷縫 theo, Hirota 膽茫 ph谩t h脿nh nhi峄乽 cu峄憂 s谩ch kh谩c. C谩c t谩c ph岷﹎ n峄昳 ti岷縩g, nh瓢: “T么i 膽i h峄峜”, “T么i 膽i h峄峜”, “T么i 膽i h峄峜”, “T么i mu峄憂 膽i h峄峜.” Nh峄痭g l峄漣 c峄 Otto, c贸 th峄 l脿m 膽瓢峄 ba 膽i峄乽 c峄 Otto M. v脿 nhi峄乽 cu峄憂 s谩ch thi岷縰 nhi kh谩c Th峄 lo岷. H脿ng tri峄噓 ng瓢峄漣 Nh岷璽 膽ang xem trang c谩 nh芒n c峄 c么.

N膬m 2001, Tada Hirota k岷縯 h么n v峄沬 Hitomi Hitomi, m峄檛 sinh vi锚n 膽岷 h峄峜 c岷 d瓢峄沬 峄 tu峄昳 25. N贸i v峄 v峄, anh t峄玭g n贸i: “C么 岷 l脿 ng峄峮 h岷 膽膬ng c峄 cu峄檆 膽峄漣 t么i. Khi t么i nh矛n v脿o khu么n m岷穞 t瓢啤i c瓢峄漣 c峄 Hitomi, t么i s岷 tr峄 n锚n m岷h m岷 h啤n. “Nhi峄乽 ng瓢峄漣 ghen t峄 v峄沬 Hirota v矛 anh ta c贸 m峄檛 c么 v峄 xinh 膽岷筽 b锚n c岷h. Sau khi t峄憈 nghi峄噋 膽岷 h峄峜, Hirota l脿 m峄檛 gi谩o vi锚n. 岷h: Tokyoweekender .

N膬m 2008, v峄 b锚 b峄慽 t矛nh y锚u c峄 Hirota 膽茫 b峄 v岷h tr岷. Ng瓢峄漣 膽脿n 么ng bu峄檆 t峄檌 nh脿 v膬n nam t谩n t峄塶h m峄檛 c么 g谩i xung quanh m矛nh. T峄 b谩o Nh岷璽 B岷 vi岷縯: Trong ch铆n th谩ng k峄 t峄 khi ng瓢峄漣 ph峄 n峄 n脿y mang thai con trai 膽岷, c么 膽茫 ngo岷 t矛nh v峄沬 n膬m ng瓢峄漣 ph峄 n峄. “V峄沬 s峄 lan truy峄乶 c峄 tin t峄ヽ, danh ti岷縩g c峄 Hirota 膽茫 b峄 岷h h瓢峄焠g nghi锚m tr峄峮g. 膼峄 b岷 v峄 danh d峄 c峄 ch峄搉g, Hitomi 膽茫 b脿y t峄 tr谩ch nhi峄噈 c峄 m矛nh:” Ch峄搉g t么i ngo岷 t矛nh m峄檛 ph岷 v矛 l峄梚 c峄 t么i “- 膽瓢峄 膽膬ng tr锚n b谩o ch铆 N贸i trong cu峄檆 h峄峱. Hirota 膽茫 kh贸c v脿 n贸i v峄沬 v峄 m矛nh, v脿 h峄゛ v峄沬 c么 岷: “T么i v岷玭 ch峄 c贸 b岷 v脿 con t么i.

Tuy nhi锚n, v脿o n膬m 2016, truy峄乶 th么ng Nh岷璽 B岷 ti岷縫 t峄 膽瓢a tin v峄 th贸i quen th峄媙h v瓢峄g c峄 nh脿 v膬n Hirota. 膼瓢峄 ti岷縯 l峄 r岷眓g trong 15 n膬m chung s峄憂g v峄沬 v峄, ng瓢峄漣 膽脿n 么ng 膽茫 膽i du l峄媍h v峄沬 50 ph峄 n峄. C煤 s峄慶 膽茫 ph谩 v峄 ho脿n to脿n Hitomi v脿 c么 岷 膽茫 ch峄 膽峄檔g xin ly h么n. C么 岷 th岷璵 ch铆 c貌n ki峄噉 Hirotada v脿 n膬m ng瓢峄漣 ch峄搉g c农 c峄 m矛nh v矛 h峄 膽茫 l脿m t峄昻 th瓢啤ng c么 岷. M峄檛 ng瓢峄漣 t矛nh c峄 Hirota n贸i trong m峄檛 cu峄檆 ph峄弉g v岷 v峄沬 t岷 ch铆 “Weekly Shinmachi”: “T么i kh么ng th峄 T峄 ch峄慽 s峄 quy岷縩 r农 c峄 ng瓢峄漣 膽脿n 么ng n脿y, b峄焛 v矛 anh ta lu么n khi岷縩 ng瓢峄漣 kh谩c h脿i l貌ng v峄沬 t矛nh d峄. C么 g谩i v岷玭 khao kh谩t anh.

– Sau v峄 b锚 b峄慽 t矛nh d峄, s峄 nghi峄噋 c峄 Hirota d瓢峄漬g nh瓢 膽茫 k岷縯 th煤c, v脿 v峄 v脿 ba 膽峄゛ con c峄 anh ta c农ng r峄漣 kh峄廼 nh脿. T峄 ng瓢峄漣 膽脿n 么ng 膽瓢峄 ca ng峄 r峄檔g r茫i, Hirota 膽茫 nh岷璶 膽瓢峄 nhi峄乽 l峄漣 ch峄 tr铆ch. B岷痶 膽岷 t峄 th岷 t瓢峄g c峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 tr岷 tu峄昳, anh 膽茫 tr峄 th脿nh ng瓢峄漣 t峄搃 t峄 nh岷 峄 Nh岷璽 B岷.

Trong m峄檛 cu峄檆 h峄峱 b谩o n膬m 2016, Hirota 膽茫 ph岷 c煤i 膽岷 tr瓢峄沜 kh谩n gi岷: “Th岷璽 sai l岷 khi t么i ph岷 b峄檌 v峄 con. Sau khi ly h么n, nh脿 v膬n 膽茫 ngh峄 h瓢u.” “Hirotada m峄沬 Ng瓢峄漣 y锚u Alina Zagitova tr岷 h啤n nh脿 v膬n 20 tu峄昳 v脿 c贸 th峄 n贸i 膽瓢峄 5 th峄 ti岷縩g. 岷h: zhaifulishe.

Sau m峄檛 th峄漣 gian truy峄乶 th么ng im l岷穘g v脿o gi峄痑 n膬m 2018, truy峄乶 th么ng Nh岷璽 B岷 l岷 m峄檛 l岷 n峄痑 x煤c 膽峄檔g tr瓢峄沜 tin t峄ヽ v峄 chuy峄噉 t矛nh l茫ng m岷 m峄沬 c峄 Hirota. L脿 c么 g谩i xinh 膽岷筽 Alina Zagitova (Alina Zagitova)T脿i n膬ng, t脿i n膬ng, sinh n膬m 1996, l脿 ng瓢峄漣 mang d貌ng d玫i Nh岷璽 B岷 v脿 Nga. Truy峄乶 th么ng Nh岷璽 B岷 膽瓢a tin r岷眓g hoa h峄搉g m峄沬 c峄 Hir Hiradaada c贸 c么ng vi峄嘽 kinh doanh ri锚ng v脿 n贸i 膽瓢峄 5 th峄 ti岷縩g. H峄 膽茫 h岷筺 h貌 膽瓢峄 m峄檛 n膬m v脿 l锚n k岷 ho岷h k岷縯 h么n. T锚n c谩i t锚n Hirotada tr峄 th脿nh trang web Nh岷璽 B岷 膽瓢峄 t矛m ki岷縨 nhi峄乽 nh岷 n膬m 2018. T峄 kh贸a. Tuy nhi锚n, nhi峄乽 ng瓢峄漣 th岷 v峄峮g v矛 th么ng tin n脿y.

“Anh 岷 kh么ng th峄 t矛m th岷 m峄檛 h矛nh 岷h 膽岷筽. Sau khi tr岷 qua nh峄痭g v峄 b锚 b峄慽 ngo岷 t矛nh trong qu谩 kh峄, anh 岷 膽茫 vi岷縯 m峄檛 b脿i b谩o cho 膽峄檆 gi岷. 膼峄搉g th峄漣, nhi峄乽 ng瓢峄漣 nh岷璶 x茅t:” H茫y nh矛n xem Hirota 膽茫 峄 b锚n c么 g谩i n脿y bao l芒u. “

Vy Trang (Theo qq)