Tại sao bạn không cần dạy trẻ chia sẻ

Trẻ nhỏ sẽ không thể hiểu chia sẻ là gì – trẻ còn quá nhỏ để hiểu khái niệm chia sẻ. Do đó, cố gắng giải thích cho con bạn rằng việc chia sẻ đồ chơi với một đứa trẻ khác là vô ích.

Cha mẹ nên kiên nhẫn đợi cho đến khi trẻ lớn hơn. Lúc này, suy nghĩ và cảm xúc đã phát triển đầy đủ, trẻ sẽ hiểu được ý nghĩa của việc chia sẻ, muốn kết bạn và hiểu được sự chia sẻ với người khác là điều tốt. Để trẻ xây dựng tính tự giác – trẻ chưa có ý thức tự giác như những cá nhân độc lập. Đồ chơi của họ thay vì đồ chơi của người khác có thể giúp con bạn dần hiểu được bản thân của mình. Vì vậy, không thể nói đứa trẻ cầm vật gì là đứa trẻ ích kỷ. Ngược lại, nó có thể giúp trẻ nhận ra chính mình.

Trẻ em tin rằng dùng chung đồ chơi có nghĩa là chúng sẽ mất đồ chơi mãi mãi

Có một vấn đề phức tạp khác, đó là trẻ không thể hiểu được khái niệm về đồ chơi. thời gian. Vì vậy, mặc dù cha mẹ cho rằng việc không cho trẻ khác mượn đồ chơi trong lúc này là không có gì to tát, nhưng con bạn có quan điểm khác.

Họ không thể tưởng tượng rằng người khác sẽ lấy đồ chơi của họ. Khi nào và khi nào về. Tương tự như vậy, trẻ sơ sinh tin rằng ngay cả khi cha mẹ giải thích rằng chúng sẽ “thay phiên nhau”, chúng sẽ mất đồ.

Trẻ em không thể kiểm soát các xung động của mình

Trẻ nhỏ rất khó kiểm soát các xung động của mình. Do đó, nếu trẻ chỉ muốn làm điều gì đó cho riêng mình thì sẽ không ai thuyết phục được chúng.

Bạn có thể hướng dẫn con bạn dần dần hiểu những điều nhất định về chia sẻ và lợi ích:

– Đôi khi con bạn có thể chia sẻ điều gì đó với bạn. Thực tế đây không phải là một hành vi có ý thức Trẻ đang khám phá và thử nghiệm. Vì vậy, khi con bạn làm điều này, hãy cho chúng thấy chúng tuyệt vời như thế nào. Đồng thời, cha mẹ hãy chân thành chia sẻ với con cái. Đây là cách dạy trẻ biết cho đi và nhận lại niềm vui.

Nếu ai đó lấy đồ chơi của trẻ, vui lòng nhấn mạnh rằng bạn hiểu rằng trẻ không hài lòng với việc bay. Bạn cũng có thể bảo con cái giữ tài sản riêng vì đây là quyền của chúng. Lặng lẽ cất đi. Tuy nhiên, vui lòng không sử dụng lực quá mạnh.

Nếu bạn khăng khăng rằng con bạn cần chia sẻ mọi thứ với người khác, chúng sẽ bắt đầu liên kết điều này với những điều tiêu cực. Kết quả là thời kỳ “ích kỷ” và ham muốn riêng có thể kéo dài hơn.

Khi thời gian trôi qua, trẻ em sẽ hiểu thế giới hơn và thậm chí có thể thích chia sẻ vì chúng chia sẻ thế giới. Hạnh phúc khác .

Nhật Minh (Theo Brightside)

CATEGORIES