Sau 16 tháng, bé gái giảm được 30 kg.

Lê Cẩm (Theo Barcroft TV

CATEGORIES