117 bệnh nhân trong bệnh viện điều trị trong vòng một ngày

12/6, thành phố đạt 736 Covid-19. Trong số đó, tại Bệnh viện Panic Củ Chi 275 CA, Covid-19 Cần Giờ 377, Thành phố Hồ Chí Minh 46 Bệnh nhiệt đới, Trẻ em 37 tuổi, Cho Ray One. Ở những bệnh nhân, 11 người rất nặng, và ba trường hợp phải tham gia vào ECMO.

— 3 ngày trước, số lượng bệnh nhân được chấp nhận 24 giờ là 57, 22, 46. Thành phố đã đăng ký số lượng nhập viện đầu tiên. 71 trường hợp ngày 31 tháng 5 .

— Bằng Ảnh: Thành phố Hồ Chí Minh Bộ Y tế – Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện toàn diện và các thành phố chuyên khoa để phối hợp, chấp nhận bệnh nhân ở huyện Cui Zi, bệnh viện nhiệt đới, tạm thời chuyển đến giai đoạn thứ ba của bệnh viện để tập trung vào việc chấp nhận bệnh nhân Covid-19 .

— Bệnh viện cũng cần chuyển nhân viên tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, trừ bệnh lao và nghi phạm đã liên tục.

– Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ bệnh viện Sẽ xoay hồ bơi chiến tranh đến bệnh viện, Covid-19 có thể được thêm vào điều trị Gio, chế biến Covid-19 Củ Chi. Bệnh viện cũng sẽ hỗ trợ các phương tiện, thiết bị và dụng cụ khẩn cấp. Khi cần thiết, phục hồi bệnh viện điều trị Covid-19.

Hu Zi Ming City là một kế hoạch tiêu chuẩn với 5 000 trường hợp Covid-19. Do đó, bệnh viện bệnh nhiệt đới, Phạm Ngọc Thạch, huyện Củ Chi sẽ tạm thời chuyển đổi sang bệnh viện chuyên về bệnh nhân Covid-19.

— Dự kiến, ngày 13 tháng 6 Tri Covid-19 Củ Chi và ngày 14 tháng 6, Phạm Ngọc Thạch Covid-19 Đơn vị điều trị sẽ chính thức làm việc .— Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong dịch bệnh CVIV-19, đến hiện tại Các trường hợp S602, nước thứ ba, tăng 12/6 vào buổi trưa.

– Rào chắn sẽ từ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch hai nửa riêng biệt, một nửa của bệnh viện “Đơn vị điều trị” Covid-19 “đã sẵn sàng chấp nhận Covid -19 bệnh nhân. Ảnh: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Phoenix

CATEGORIES