Dịch sang Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội đã được kiểm soát

Ông O Tuấn đánh giá, nhóm không có trường hợp mới trong cộng đồng. Ngược lại, tiếp theo, Hà Nội sẽ chỉ đăng ký các trường hợp bổ sung, đó là tích cực cho NCOV. Các trường hợp, các điều kiện này được kiểm soát. Tổng thống Hano Nuo Noug nói rằng ông sẽ xem xét thư giãn một sự kiện cơ bản nhất định, giúp hạn chế tác động của dịch bệnh đối với cuộc sống của mọi người.

– 27/4 đến Ngày, tổng cộng cộng có tổng số tiền giao dịch. 7.524 Ghied 40 tỉnh trong suốt. Cụ thể hơn, Bắc Giang 4.137, Bắc Ninh 1, 352, Hà Nội 463 trường hợp. – Sóng thứ tư-19 lan rộng khắp cả nước. Những người lính áo trắng chiến đấu cho dịch bệnh vào mùa hè nóng nực. Để hỗ trợ dòng đầu tiên, cá nhân và công ty có thể đi kèm với chương trình “rơle phổ biến”. Xem thêm.

Thủy Quỳnh

CATEGORIES