Bé 5 tuổi đã thắng Covid-19

Bé “Bệnh nhân 11634” F1, Thành phố Habib, sống ở Habbus Wo, xác định thái độ tích cực trong học viện Công nghệ và Kinh tế đầu tiên.

– CDC này chưa xác định trong việc ghi âm của kẹo cao su dường như bị nhiễm bệnh. Tọa độ chức năng, theo dõi những người liên quan. – Kẻ trộm cho đến nay, Nghệ đã ghi 6 trường hợp và nghi ngờ nhiễm CVIV-19. Trong số đó, nó thay đổi nguồn truyền thông với Hanashi; một nguồn nguồn không xác định .

Các quan chức y tế sử dụng thiết bị để nói chuyện với khu vực cách ly để hạn chế phơi nhiễm. Ảnh: Huale .

— Trung Quốc CDC chỉ ra rằng hơn 170 mẫu F1 đã được thử nghiệm. Ngoài ra, gần 6.000 mẫu bị chiếm dụng trong khu vực chặn khu vực của Điện Châu được đưa đến Phòng thí nghiệm thành phố Vinh.

– Chiến dịch Vinh Tp Vinh này, sau hơn 1.000 mô hình, bộ, nhân viên, thành viên gia đình, thành viên gia đình và gia đình Thành viên được thử nghiệm tiêu cực ở đây. Vào ngày 18 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông một lần nữa đã thông qua hơn 280 mẫu.

— Trước đây, vào ngày 9 tháng 6, những bệnh nhân được kiểm tra bởi khoa otolaryngioside, bệnh viện đa khoa Vĩnh TP, xử lý bệnh nhân ngoại trú. Vào ngày 15 tháng 6 đã đến Bệnh viện Đa khoa Dongdong, kết quả kiểm tra tích cực CVIV-19. Vào sáng ngày 16 tháng 6, hai bệnh viện ngừng hoạt động. — Bệnh viện y tế phức tạp trong thành phố. Ảnh: Nguyễn Hải. – – Đảo Ni đã dẫn đầu phương pháp xã hội đối với các khu xã hội từ Chỉ thị 15, 2017, ngoài năm chính quyền thành phố, Điện Tân, Điền Cát, Điền Kim và chỉ sử dụng tiếp thị 16 Vinh City cũng áp dụng cho 0h xã hội xã hội có nghĩa là từ tháng 17.

– Bệnh viện thiếu thiết bị y tế và bảo vệ khi ghi được hàng ngàn bệnh nhiễm trùng mới mỗi ngày. Để hỗ trợ dòng đầu tiên, cá nhân và công ty có thể đi kèm với chương trình “rơle phổ biến”. Xem thêm thông tin tại đây.

Nguyễn Hải

CATEGORIES