Thực đơn đã giảm 13,5 kg sau 3 tháng.

Lê Cẩm (Theo Liezl Jayne Strydom

CATEGORIES