Nam Cường đã học nhảy trong 3 tháng để thực hiện một MV mới

Ngoài dự án này, Nam Cường cũng đang chuẩn bị đầu tư nguồn lực và kinh phí để quay DVD và phát hành vào tháng 9. DVD chứa 18 bài hát, bao gồm bài hát mới của anh ấy và “bài hát nóng” mới nhất. -Tan Kiều

CATEGORIES