Mai Hương, Lê Hiếu bước lên sân khấu thân ái.

Ảnh: Houng Dung: T.L .

CATEGORIES