Thanh Lâm ân sủng Hà Nội phố đông với âm nhạc

* Kết thúc buổi biểu diễn Lftime Concert mùa thu đông 2012-AnhTuấn

CATEGORIES