Đàm Vinh Hưng di chuyển cùng vũ công nhỏ

>> Phương Thành trình bày ca khúc mới “Một nửa trái tim” -Trung Sơn Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

CATEGORIES