Bài hát nổi tiếng của Chen Guanglu

Chen Guanglu (Trần Quang Lộc) sinh năm 1949 tại Quảng Nam. Năm 20 tuổi, anh theo học Nhạc viện Quốc gia tại Huế và bắt đầu sáng tác vào cuối những năm 1960. Album đầu tiên của anh – hát ở dòng sông cũ – được xuất bản năm 1970. Tiếng hát của anh khiến anh nổi tiếng. : Đến đây để nghe tôi nói, bạn có nhớ Huế không, tôi có rơi vào Hà Nội không, và đột nhiên tôi nghe hát …. Hiểu Nhân (Video: Youtube)

CATEGORIES