Ngân Khánh không vui vì Tuấn Hùng không gọi cho tôi

* Đoạn phim giới thiệu của Tuấn Hưng “Tu me manques”

Nguyễn Minh

Xem thêm trên Ione.net: Ngân Khánh bị bắt cóc bởi “Người khổng lồ”

CATEGORIES