Ngừng thu phí sử dụng nhạc qua TV khách sạn

Sáng 26/5, Cục Quản lý Bản quyền thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Bảo vệ Bản quyền Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã hợp tác về các vấn đề bản quyền âm nhạc trong buổi khai trương TV Khách sạn Đà Nẵng. Đức Phương (trái) và ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền.

Cục Bản quyền đã yêu cầu dừng việc thu phí sử dụng phòng khách sạn cho đến khi VCPMC xác nhận rằng tác giả hoặc người khác sử dụng và sử dụng các tác phẩm âm nhạc. Thành viên chủ sở hữu của VCPMC. Trung tâm cũng nên xây dựng thời gian biểu cho phí sử dụng và phí sử dụng, sau đó đàm phán để có được sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân phát triển và sử dụng các tác phẩm âm nhạc theo quy định. Quy định và báo cáo cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giám đốc Văn phòng Bản quyền một lần nữa tin rằng việc tính phí VCPMC là phù hợp với luật pháp Việt Nam và quốc tế. Nhưng trung tâm phải nghiên cứu bảng giá mới một cách cẩn thận hơn theo cách phù hợp hơn và báo cáo các hoạt động này cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch một cách thường xuyên.

Ông Pho Duc Phương, Giám đốc VCPMC, biết rằng ông sẽ làm theo hướng dẫn của sở. Trong tương lai, VCPMC sẽ cống hiến cho việc nghiên cứu và hoàn thiện các quy định về tiền bản quyền để phát nhạc trên TV.

“Chúng tôi sẽ thảo luận thường xuyên với Cục Bản quyền thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Pho Duc Phương cho biết:” Sau khi ban hành lại, chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng dựa trên luật pháp và điều kiện thực tế. Chi nhánh phía Nam yêu cầu “liên hệ khẩn cấp để thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền khi sử dụng các tác phẩm âm nhạc trong các hoạt động thương mại.” Lệ phí kèm theo tài liệu “phòng ngủ / phòng khách có TV” là 25.000 đồng mỗi phòng và mỗi năm.

Gửi đến bộ phận kinh doanh khách sạn đã mang đến những bất ngờ và áp lực. Sáng 25/5, VPMCC đã giải thích trường hợp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tuyên bố đã thu thập chính xác các điều khoản. Điều 33 và d của Luật Sở hữu trí tuệ. Điều 35 Nghị định số 100. Văn phòng Bản quyền tuyên bố rằng việc tính phí L’money là công bằng, nhưng trung tâm không có lịch trình.

Một số luật sư nói rằng việc thu thập quyền từ các khách sạn có TV không phù hợp với người xem vì họ hoàn toàn thụ động trong việc sử dụng âm thanh. Âm nhạc. Theo luật, chủ khách sạn có quyền từ chối trả các khoản phí này.

CATEGORIES