Thanh Tâm “hóa trang cho Halloween” trên sân khấu

Ảnh: àThành Tân

CATEGORIES