Blog

9 điều chúng tôi đã không biết về chúng tôi

Chúng tôi chỉ có một vài người bạn thực sự - nhà tâm lý học và nhà xã hội học đã phát hiện ra một định nghĩa có tên là Dumba số lượng. Con số này đã được lập trình sâu vào cơ chế sinh học của con người. Đây là số người tối đa…

Một loạt ảnh không chủ quan trong thời gian “bình thường mới”.

"Chúng ta hãy thiết lập một bình thường mới cùng một lúc để thúc đẩy kinh tế, xã hội và chống dịch bệnh hiệu quả" -đây là một câu được nghe trước mỗi cuộc gọi điện thoại. Nhưng những điều mới thường cần một chút thời gian để nhớ, những thói quen, đặc biệt là…

“ATM di động” phân phối dầu và gạo cho cư dân ở miền trung

Bà Lê Thị Cot hiện đang sống ở thị trấn Triệu Thành thuộc khu vực Triệu Sơn của tỉnh Thanh Hoa. Khi còn trẻ, cô Côte đã vận chuyển quả bom ra mặt trận với lực lượng phía sau. Ở tuổi 75, bà vẫn nhanh nhẹn và nhanh nhẹn, luôn làm nông nghiệp để kiếm…